Michał Włodarczyk

Kandydat PIS do Rady Dzielnicy Bielany                   Nr 2 – Osiedle Piaski

Kim jestem?

Urodziłem się i wychowałem na Bielanach. To tu 32 lata temu powitało mnie słońce. Mieszkam na warszawskim Osiedlu Piaski skąd kandyduję w tegorocznych wyborach do Rady Dzielnicy Bielany. Jestem przedstawicielem nowej generacji, dlatego chcę wnieść do rady dzielnicy dużo twórczej i pozytywnej energii. Moją pasją jest praca na rzecz społeczeństwa m.in. poprzez rozwijanie społeczności lokalnych oraz wzmacnianie integracji międzypokoleniowej. Jako radny dzielnicy Bielany zamierzam być nowym impulsem do rozwoju naszej małej ojczyzny.

Moje doświadczenie

W 2017 roku ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Moja droga zawodowa od początku związana była z administracją publiczną. Przez 8 lat pracy w administracji zdobyłem cenne doświadczenie, które chcę wykorzystać w pracy na rzecz naszej dzielnicy. Pierwsze doświadczenia zdobywałem pracując jako urzędnik sądowy, gdzie miałem styczność ze sprawami, które dotykają w życiu każdego z nas. To właśnie praca w Sądzie sprawiła, że po raz pierwszy poczułem powołanie, aby rozpocząć działalność publiczną. Od 2018 roku związany byłem z administracją rządową. Pierwsze doświadczenia zdobywałem pracując w działach finansowych Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2020 roku rozpocząłem pracę w Kancelarii Premiera, gdzie pełniłem funkcję Naczelnika Wydziału Polityki Młodzieżowej i Komunikacji. Praca w KPRM była wymagająca i przygotowała mnie do działania w sytuacjach kryzysowych. To właśnie w 2020 roku byłem zaangażowany w walkę z następstwami pandemii korona wirusa biorąc czynny udział przy organizacji Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Na początku 2022 roku, w związku z agresją Rosji na Ukrainę, brałem udział przy organizacji cyklicznych spotkań przedstawicieli administracji rządowej z przedstawicielami organizacji pozarządowych z całej Polski. Podczas tych spotkań koordynowane były wspólne działania oraz zgłaszane były pilne potrzeby. W tamtym czasie zarówno polski rząd jak i całe społeczeństwo stanęło na wysokości zadania i pokazując całemu światu wyjątkową szlachetność polskiego narodu.  W 2022 roku jako Naczelnik Wydziału Edukacji i Komunikacji w Rządowym Centrum Legislacji pełniłem funkcję rzecznika prasowego oraz prowadziłem działalność szkoleniową z zakresu edukacji prawniczej. W ramach pracy Wydziału m.in. przeprowadziłem liczne szkolenia z zakresu legislacji, które skierowane były do samorządowców z całej Polski. Działalność w zakresie edukacji prawniczej prowadziłem także jako członek Zespołu Eksperckiego Prezesa Rady Ministrów ds. Legislacji i Edukacji Prawniczej, gdzie między innymi zajmowałem się kwestiami dot. praw seniorów.

"Jako Prezes Rządowego Centrum Legislacji stale współpracowałem z Michałem Włodarczykiem. Wykonując swoje obowiązki zawodowe był niezwykle skuteczny i odznaczał się wyjątkowym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Z pełnym przekonaniem popieram jego kandydaturę w wyborach do Rady Dzielnicy Bielany".
dr hab. Krzysztof Szczucki
Minister Edukacji i Nauki oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji w Rządzie Mateusza Morawieckiego, poseł na Sejm RP.
"W pełni popieram kandydaturę Michała w wyborach do dzielnicy Bielany. Michał startuje w „moim” okręgu wyborczym. To właśnie tu zaczynałam swoją służbę jako samorządowiec".
Małgorzata Gosiewska
Wicemarszałek Sejmu VIII i IX kadencji, poseł na Sejm RP, szefowa warszawskich struktur PIS.
"Chciałbym zachęcić Państwa do głosowania na Michała Włodarczyka w wyborach do Rady Dzielnicy Bielany. Jako poseł wielokrotnie miałem okazję z nim współpracować i zawsze imponowały mi jego kompetencje oraz zaangażowanie. Uważam, że jego bogate doświadczenie zawodowe pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie Rady Dzielnicy Bielany".
Paweł Lisiecki
Burmistrz dzielnicy Praga Północ, poseł na Sejm VIII i IX kadencji.

Wizja dla Bielan

Jako mieszkaniec dzielnicy Bielany chciałbym, aby nasza dzielnica była wzorem dla całej Warszawy. Jako radny chciałbym rozwiązywać Państwa codzienne problemy, a także realizować ambitne projekty. Moim celem jest poprawa infrastruktury miejskiej, tworzenie nowych miejsc parkingowych, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, tworzenie jasnych i łatwo dostępnych dla mieszkańców harmonogramów remontów i inwestycji. Będę zabiegał o profesjonalne, płatne programy stażowe, a także o organizację olimpiady sportowej dla Młodzieży. Moim priorytetem będzie również podniesienie poziomu świadomości prawnej seniorów. Nasza dzielnica zasługuje także na utworzenie centrum dla organizacji pozarządowych i biznesu. Mój program wyborczy będę regularnie udostępniał na swoim profilu na facebooku: „Michał Włodarczyk – 2 do Rady Dzielnicy Bielany”. Zachęcam Państwa do polubienia profilu i obserwowania moich aktywności.

7 kwietnia 2024 r. uprzejmie proszę o Państwa głos!